Langedijk Centraal


Onlangs zijn de resultaten de Veiligheidsmonitor 2017 bekendgemaakt. Dit is een vragenlijst die inwoners van Langedijk elke twee jaar invullen over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Langedijk Centraal heeft eerder al aandacht aan de Veiligheidsmonitor besteed, de gemeente gaat nu dieper in op de resultaten in vergelijking met regio Noord-Holland Noord.

In 2017 hebben veel inwoners van Langedijk de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor ingevuld. “Langedijkers hebben actief meegewerkt aan het onderzoek in 2017 waardoor we betrouwbare cijfers hebben voor ons veiligheidsplan”, aldus burgemeester Leontien Kompier. “Daar willen we u voor bedanken.”

Het onderzoek is onderverdeeld in zes thema’s. Hiermee wordt telkens een momentopname gecreëerd van ervaringen op vlakken als overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Langedijk scoort op de meeste thema’s gemiddeld in de regio, maar bewoners zijn positiever over fysieke voorzieningen en sociale cohesie. Ook wordt minder overlast in de buurt ervaren.  Verder zijn inwoners gemiddeld tevreden over de politie. Ze vinden dat agenten snel reageren op problemen en voelen zich serieus genomen.

Op andere onderdelen scoort Langedijk lager dan gemiddeld, bijvoorbeeld wat betreft groenonderhoud, overlast door hondenpoep en agressief rijgedrag. Het slachtofferschap bij inbraken wordt 1,9% hoger dan gemiddeld ingeschat.

Kompier: “Het is fijn om uit deze cijfers te kunnen opmaken wat onze inwoners vinden. We zullen de gegevens uit de Veiligheidsmonitor gebruiken om de plannen voor veiligheid en leefbaarheid van de gemeente bij te sturen en te optimaliseren.”

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl