Langedijk Centraal


Wethouder Jasper Nieuwenhuizen kon tijdens het interpellatiedebat van afgelopen dinsdag de bij de fracties van Kleurrijk Langedijk en CDA ontstane onrust over het fusieproces wegnemen. Beide partijen hadden de indruk dat de voorgenomen ambtelijke fusie met Heerhugowaard op een zijspoor was gezet en dat er nu vol werd ingezet werd op een bestuurlijke fusie.

Daarom werd vrijdag om een interpellatiedebat gevraagd. Burgemeester Kompier ging akkoord en de interpellatie werd op de agenda gezet, maar ze meldde voorafgaand aan het debat dat het wel een "zwaar middel is om naar te grijpen".

De wethouder vertelde dat er twee bedrijfsplannen in de maak zijn; een plan voor een ambtelijke fusie en een plan voor een bestuurlijke fusie. Op die manier kunnen de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk een goede vergelijking maken. Nieuwenhuijzen benadrukte echter dat er geen sprake is van een rangvolgorde of voorkeur voor een plan.

Voor beantwoording van de vragen over de stuurgroep waarvan beide partijen het bestaan niet kenden, verwees de wethouder naar een raadsmemo uit februari. Hierin werd de stuurgroep aangekondigd. "De samenstelling van de stuurgroep is volkomen transparant. Hierin zitten beide burgemeesters, wethouders bedrijfsvoering, aangevuld met gemeentesecretarissen en een Langedijker bestuuradviseur."

Nieuwenhuizen benadrukte dat er geen geheime agenda gevoerd wordt. "Er wordt gewerkt met een agenda en een actielijst. U kunt de agenda krijgen, u kunt er vragen over stellen aan het college, dat is totaal geen probleem. Daarin willen we maximaal transparant zijn."

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl