Langedijk Centraal


In verband met de ontstane discussie over bestuurlijke fusie van Heerhugowaard en Langedijk, is de vacature voor burgemeester van Heerhugowaard in ieder geval tot halverwege 2019 ingetrokken. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes heeft dit de Waardse gemeenteraad laten weten.

Op 18 september hebben de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk in een gezamenlijke vergadering uitgesproken om een bestuurlijke fusie te gaan verkennen, omdat alleen ambtelijke fusie volgens onderzoek te weinig winst zou opleveren zonder een aanzienlijke geldinjectie. Alleen voor een volledige samenvoeging kan miljoenen aan rijkssubsidie worden aangevraagd.  Er was ook druk van de ondernemingsraden van beide gemeenten om 'all-in' te gaan.

Ondanks dat het intrekken van een burgemeestersvacature als 'uitermate ongewenst' wordt beschouwd, heeft Remkes op uitdrukkelijk verzoek van de Heerhugowaardse fractievoorzitters aan BZK-minister Kajsa Ollongren tussentijdse beëindiging geadviseerd. De minister ging akkoord en legt de vacature voor alsnog tot mid-2019 terug op de plank.

Naar verwachting hebben de gemeenteraden in het voorjaar een keuze gemaakt. De Waardse raad zal vermoedelijk wel vóór bestuurlijke fusie stemmen maar, in ieder geval in augustus nog, was er onder Langedijker raadsleden veel weerstand tegen het opgeven van hun zelfstandigheid.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl