Langedijk Centraal


Het college van Langedijk heeft de raad voorgesteld om Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk een extra subsidie van ruim 42.000 euro te gunnen. Het geld is onder andere bedoeld om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen voor 24.500 euro per jaar en om een begrotingstekort voor 2019 te dekken van 17.525 euro.

Een andere beoogde structurele subsidie bedraagt vanaf 2019 jaarlijks 5.000 euro voor het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. CMK bestaat uit activiteiten om de basisschooljeugd actief kennis te laten maken met kunst en cultuur. Daarnaast wil het college vanaf 2019 een jaarlijks terugkerend evenement financieren, ter promotie van de culturele organisaties in Langedijk. En dan moet er nog een nieuwe website à 15.000 euro per jaar komen met daarop het lokale cultuuraanbod.

De resultaten uit het ‘Onderzoek actieve kunstbeoefening jeugd’ zijn onder andere aanleiding voor de subsidieaanvraag. Hieruit blijkt de behoefte aan een centrale ontmoetingsplek.

Wethouder Marcel Reijven: “De bibliotheek in de Binding in Zuid-Scharwoude is steeds meer een maatschappelijk centrum en de bibliotheek maakt hierin stappen vooruit. Zo zijn er netwerkbijeenkomsten, is er een ontmoetingspunt voor werkzoekenden en aandacht voor multimedia, laaggeletterdheid en hulp bij het invullen van formulieren.”

Wethouder Nils Langedijk: “Het is positief de jeugd te betrekken bij kunst en cultuur. We gaan er verder vanuit dat de voorgestelde subsidie bijdraagt aan de binding en de kracht van culturele organisaties in Langedijk.”

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl