Langedijk Centraal


Burgemeester Leontien Kompier erkent dat gemeente Langedijk inwoners eerder had moeten betrekken bij het fusieproces. Dit meldt het NHD. Donderdagavond trok ze het boetekleed aan tijdens een bijeenkomst in Het Behouden Huis in Oudkarspel, nadat ze was gevraagd waarom de gemeente niet tijdig een enquête had gehouden over de beoogde fusie met Heerhugowaard.

In Het Behouden Huis waren ruim twintig inwoners, twaalf (burger)raadsleden bijeengekomen en vier leden van het college bijeengekomen. De fusie met Heerhugowaard lijkt in Oudkarspel dan ook veel minder controversieel dan in Sint Pancras, waar twee bijeenkomsten bij elkaar zo'n 300 bezoekers trokken en een petitie om te fuseren met Alkmaar vele honderden stemmen oplevert, maar ook hier klonk kritiek op het gemis aan betrokkenheid en communicatie.

Kompier en wethouder Jasper Nieuwenhuizen legden uit welke stappen onderhand genomen zijn en hoe de fusie de kwaliteit van dienstverlening zal verbeteren. Ook werd benadrukt dat nog niets definitief vastgelegd is.

Aanwezigen stelden volgens het NHD onder andere vragen over de gevolgen van de fusie voor het zwembad, de sporthal en de bibliotheek in Langedijk en wilden weten wanneer er duidelijkheid komt over de oversteken bij de N504. Toen werd gevraagd naar belangrijke wensen werden onderwerpen aangedragen zoals behoud van het dorpse karakter, groenvoorzieningen, seniorenwoningen en lage bebouwing.

Overigens heeft de Pancrasser petitie om niet te fuseren met Heerhugowaard maar met Alkmaar inmiddels 829 stemmen vergaard. Gestreefd wordt naar 1.000 stemmen. (archieffoto: Wiki / David Sülter)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl