Langedijk Centraal


In alle zeven gemeenten van Regio Alkmaar verviel op 1 juli de Huisvestingsverordening. De HAL en BUCH-gemeenten, de corporaties verenigd in het SVNK en hun huurdersorganisaties hebben een vervangende versie gemaakt van zowel de verordening als de bijbehorende beleidsregels.

De nieuwe Huisvestingsverordening is in hoofdlijnen hetzelfde gebleven. Men kan voor een sociale-huurwoning in aanmerking komen door onder een bepaald inkomensniveau te blijven en zich in te schrijven als woningzoekende. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar mensen met een urgentieverklaring hebben voorrang. Wie een huisvestingsindicatie heeft, krijgt voorrang bij ‘nultredenwoningen’.

In de nieuwe verordening zijn de regels voor urgentie anders: eerst woningzoekenden uit de tijdelijke opvang, als tweede mensen met sociaal medische urgentie en als derde 'herstructureringsurgenten'. Ook bestaat nu de mogelijkheid voorrang te geven aan jongeren tot 23 jaar voor woningen met een huurprijs tot de ‘kwaliteitskortinggrens’ uit de Huurtoeslag (424,44 euro in 2019). De kandidaat behoudt zijn inschrijfduur voor een periode van 5 jaar, waarna hij weer door kan verhuizen. De voorrangsregeling voor grote gezinnen vervalt.

Als onderdeel van een pilot van een jaar, worden enkele woningen verloot, zodat ook mensen met een korte inschrijftijd kans maken.

In de nieuwe verordening bestaat de optie om doorstroming te faciliteren, maar om dit op een goede manier te doen wordt eerst onderzoek gedaan. Er bestaat al wel de mogelijkheid om via de prestatieafspraken per gemeente afspraken te maken over voorrang voor omwonenden van een nieuwbouwcomplex.

Kijk voor de nieuwe afspraken op svnk.nl en de websites van de gemeenten.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl