Langedijk Centraal


Er zijn opvallende overeenkomsten tussen het afgebroken dak van het AZ-stadion en de parkeergarage van de Dekamarkt in Wormerveer die vorig jaar instortte. In beide gevallen zijn ondeugdelijke lasverbindingen de oorzaak. Uit onderzoek van mediapartner NH Nieuws blijkt bovendien dat dezelfde bedrijven de berekening en de montage van die lasverbindingen uitvoerden.

De constructeur en de staalmonteur die de staalverbinding van het AFAS-stadion - bouwjaar: 2005/2006 - hebben berekend en geassembleerd, maakten vijf jaar later ook fouten bij de parkeergarage in Wormerveer. Die parkeergarage stortte op 18 september vorig jaar gedeeltelijk in nadat de lasverbindingen van de stalen ligger die de uitrit van de parkeergarage ondersteunde, bezweken.

Vrijdag kwam uit de tussenrapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren dat ook het dak van het AZ-stadion is ingestort als gevolg van het bezwijken van de lasverbindingen. In het deel van het dak dat nog niet is ingestort bestaat een ‘acuut risico’, vanwege twee breuken en twee verdachte plekken die daarin zijn aangetroffen.

Nu blijkt dat in zowel Alkmaar als Wormerveer Ingenieursbedrijf Romkes B.V. als constructeur de berekeningen voor de lasverbindingen uitvoerde. De montage werd in beide gevallen gedaan door het inmiddels failliete Jan de Roos Montage B.V. uit het Friese Lemmer.

NH Nieuws ontdekte in december vorig jaar al dat in Wormerveer tijdens de bouw talloze fouten werden gemaakt. Zo werd aan de werkzaamheden begonnen zonder dat de daarvoor benodigde bouwtekeningen en berekeningen aanwezig waren. Over de staalconstructie werden de bouwende partijen herhaaldelijk teruggefloten door bouwtoezicht. 'Gestuntel van de staalmonteur' leidde in juli 2010 zelfs tot een volledige bouwstop.

De onderzoeksresultaten van dat incident werden afgelopen juni door de aannemer Braam-Minnesma naar buiten gebracht. "De fout is voornamelijk ontstaan bij de detailengineering van de constructie [...] Daarnaast is er in mindere mate sprake van een fabricagefout."

De detailengineering, ofwel het berekenen van de verbindingen in de constructie, is uitgevoerd door Romkes BV. Uit navraag door NH Nieuws werd duidelijk dat de constructeur een standaarddikte van de lasnaad heeft aangehouden, waar een zwaardere bevestiging noodzakelijk was. Vervolgens is de verbinding door Jan de Roos Montage dun uitgevoerd, waardoor de draagkracht van de stalen ligger nog meer ontoereikend werd.

Mediapartner NH Nieuws stuitte in het onderzoek ook op een bouwincident in  Wateringen op Oudjaarsdag 2005. Toen stortte het dak van bouwmarkt Hornbach in de Zuid-Hollandse plaats in. Bij de bouw van die Hornbach-vestiging waren dezelfde partijen betrokken als bij het AZ-stadion.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl