Langedijk Centraal


Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is gestart met een proef voor mensen met meerdere psychische problemen, die dikwijls voor overlast zorgen of een gevaar zijn voor zichzelf of anderen. Dit meldt het NHD. Totaal 45 personen worden twee jaar lang nauwlettend gevolgd door zorgverleners, politie en gemeenten en krijgen intensievere en beter gecoördineerde hulp. Bovendien pleit projectleider Arjen Witteveen voor een potje waarmee problemen snel aangepakt kunnen worden.

Onderzoek wees uit dat de hulpverlening in de veiligheidsregio te ad hoc is en te versnipperd, waardoor er dikwijls gebrek aan overzicht, regie en continuïteit is. Het experiment draait op rijkssubsidie en reguliere budgetten voor zorg en ondersteuning. Vergelijkbare projecten lopen al in een aantal andere gemeenten.

De doelgroep kampt met meerdere - vaak verbonden - problemen zoals psychische  stoornissen, verslaving, gebrek aan zelfredzaamheid, en gebrek aan huisvesting en geld. De 45 "proefkonijnen" zijn geselecteerd uit een poule van 147 kandidaten en de eerste 15 zijn inmiddels in het project opgenomen.

Samenwerking en communicatie zijn sleutelwoorden. Zo worden problemen eerder gesignaleerd en kan er sneller en beter op de situatie ingespeeld worden. Daarnaast moet een cliënt minder snel uit beeld verdwijnen als alles beter lijkt te gaan. De investering helpt niet alleen de cliënt; preventie en snel en adequaat handelen kan veel gemeenschapsgeld besparen.

Daar bovenop pleit projectleider Witteveen voor een apart potje voor zaken die het zorgtraject of het herstel van de cliënt kunnen frustreren, aldus het NHD. Dat kan variëren van geld voor openbaar vervoer zodat de cliënt een belangrijke afspraak kan nakomen, tot budget voor acute opvang of beveiliging. Daarmee wordt bureaucratie over uit wiens potje het moet komen tijdelijk omzeild. Het voorschot kan daarna verrekend worden met reguliere budgetten.

Witteveen haalde nog twee voorbeelden aan. Een verslaafde komt uit de kliniek maar mag nog geen dagbesteding volgen voor re-integratie en bezigheid, omdat het papierwerk nog niet rond is. En een psychisch kwetsbare ex-gedetineerde zonder woning of baan, die zonder onderdak en opvang weer dreigt weg te zakken in de criminaliteit.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl