Langedijk Centraal
Langedijker wethouder Jasper Nieuwenhuizen erkent dat het college de raad beter had moeten informeren over een grove overschrijding van de gemeentebegroting voor dit jaar. Dat deed hij na kritiek van CDA-fractievoorzitter Gerard Rep op de Slotwijziging 2019, waaruit een gat van 572.000 euro naar voren kwam. Het is zeker niet de eerste keer dat de gemeente financiële problemen heeft.

Eind 2014 werd Langedijk daarvoor door de Provincie zelfs onder preventief toezicht gezet. Een ongewone maatregel, en een half jaar later moest de Provincie opnieuw ingrijpen. Dankzij een progressief positieve meerjarenbegroting voor 2016-2019 werd het toezicht eind 2015 weer opgeheven.

Nu lijkt het weer mis te gaan, al is dat voor een groot deel niet aan het gemeentebestuur te wijten. Sinds het Rijk maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare (arbeids)groepen op lokale overheden heeft afgeschoven en tegelijkertijd bezuinigde, zitten veel gemeenten steeds meer in de knel.

In de Slotwijziging sprongen dan ook vooral de uitgaven aan Haltewerk eruit. Dit is de sociale dienst die gaat over uitvoering van de Participatiewet in Langedijk, Alkmaar en Heerhugowaard. Gerard Rep had een overschrijding van 41 procent berekend. Nieuwenhuizen stelde dat het percentage incorrect was, maar hoeveel het werkelijk is kon hij nog niet zeggen. Evengoed beloofde hij beterschap. De wethouder benadrukte daarbij dat Haltewerk werkt met kwetsbare groepen.

Vanwege het hoge percentage diende Rep een motie in. Die werd door een meerderheid van de raad afgewezen, maar wel werd wethouder Marcel Reijven opgedragen om voortaan tijdig aan de bel te trekken als Haltewerk weer over het budget heen schiet.

Maar Langedijk kampt ook met uitgaven aan extern personeel, die de spuigaten uitlopen. In oktober werd vanuit de raad alarm geslagen en een maand later opnieuw, toen bleek dat het jaarbudget van 1.295.000 euro na drie kwartalen al was overschreden met 2.246.000 euro. En dat terwijl externen in 2018 ook miljoenen kostten.

In hoeverre de torenhoge uitgaven aan externen specifiek met de aanstaande gemeentefusie te maken heeft is onduidelijk, maar wat dat betreft is het einde in ieder geval in zicht. Ondertussen is met name fusiepartner Heerhugowaard bezig met aantrekken van personeel voor interne versterking.


SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl