Langedijk Centraal


Een onderzoek naar verkeersdrukte in Langedijk leverde een bevestiging op van de vermoedens: op bepaalde wegen is die echt problematisch. Vooral in Sint Pancras heeft het onderzoek bevestigd wat eerdere tellingen ook al uitwezen. Op de route Bovenweg - Twuyverweg en de wegen richting De Helling is de verkeersdruk onverminderd hoog.

Voornaamste uitkomst is dat het verouderde wegennet de almaar groter wordende stroom van auto's niet kan verwerken. Er zijn geen echte ontsluitingswegen en door het oude dorpse karakter kunnen bestaande wegen niet breder worden gemaakt.

Wethouder Nils Langedijk wil daarom deze maand opnieuw in gesprek met de Dorpsraad die de problemen al eerder onder de aandacht bracht en in april wil hij een informatieavond organiseren voor inwoners en belanghebbenden. Die avond zou geleid moeten worden door een externe expert.

 

 

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl