Langedijk Centraal


Meeuwen kunnen behoorlijk veel overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten, zoeken voedsel voor hun jongen en zijn ze erg luidruchtig. Maar omdat meeuwen beschermd door de Wet Natuurbescherming is het voor overheden lastig om goed tegen overlast op te treden en gemeente Langedijk vraagt inwoners en ondernemer dan ook om mee te helpen.

Gevraagd wordt om vogels niet te voeren, afvalbakken goed af te sluiten, geen vuilniszakken op straat te zetten en geen zwerfafval te creëren. Daarnaast is het raadzaam om meeuwen zo min mogelijk plek te geven om nesten te bouwen. Platte daken zijn favoriet. Matjes met pinnen, metalen draden en netten maken deze plekken onaantrekkelijk. Haal oude nesten weg, zodat ze niet hergebruikt zullen worden.

Let op dat maatregelen als het weghalen van nesten alleen voor of na het broedseizoen genomen mogen worden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl