Langedijk Centraal


Gemeente Langedijk is gestart met het maaien van de bermen en taluds, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarnaast neemt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sloten onder handen.

De gemeente beheert 95 hectare bermen en 27,9 kilometer greppels op basis van natuurlijk beheer, dus zonder chemische middelen en kunstmeststoffen. Er wordt slechts een of twee keer per jaar gemaaid, om de flora en fauna zoveel mogelijk met rust te laten. Het maaien gebeurt niet overal tegelijk voor insecten als bijen en vlinders. Sommige bermen of delen ervan worden helemaal niet gemaaid, bijvoorbeeld rondom bomen of palen en op plekken waar veel bloemen groeien.

Langedijkers wordt gevraagd om obstakels als bootjes, surfplanken, palen, kettingen, touwen, afvalbakken en vlotten van grasbermen en taluds te halen. Niet alleen is dat lastig bij het grasmaaien, het kan ook schade aan materieel opleveren en kale plekken in het gras. Aan de waterkant achtergelaten aanhangwagens zullen (ook) worden verwijderd.

HHNK onderhoudt sloten door regelmatig waterplanten te verwijderen, onder andere omdat ze anders minder regenwater kunnen opvangen. De gemeente vraagt om gezonken bootjes weg te halen. Eigenaren en/of bewoners van percelen waartussen sloten te vinden zijn, zorgen deels voor het onderhoud. Voor vragen hierover, is de gemeentelijke afdeling Openbare Werken bereikbaar via 0226-334433. (foto: Pixabay / Andrea Stöckel)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl