Langedijk Centraal


Vier inwoners van Langedijk en één Oudorper die veel vrijwilligerswerk doet in Sint Pancras zijn vrijdag verrast met een koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Vanwege de corona-maatregelen heeft locoburgemeester Jasper Nieuwenhuizen de onderscheidingen niet in levenden lijve overhandigd, maar stelde de nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau via de telefoon op de hoogte. Later zal er landelijk nog een ceremonieel moment gehouden worden.

Mevrouw Riet Haazelager-Brink uit Noord-Scharwoude vervult sinds 1979 diverse werkzaamheden bij de parochie van Sint Jan de Doper. Ze is actief bij het Ritmisch koor en het Avondwakekoor en jarenlang zong ze bij de huwelijksvieringen. Ook begeleidt ze oudere parochianen die slecht ter been zijn tijdens de viering ‘Hart van ouderen’ en coördineert zij de viering bij woonzorglocatie Buitenzorg. Sinds 1983 houdt zij zich bezig met het schoonhouden van het kerkgebouw. Ze helpt bovendien als mantelzorger sinds 2006 haar dochter met een spierziekte en haar kleindochter met een verstandelijke beperking. Als vrijwilliger bij  woonzorglocatie Zonoord in verzorgt ze sinds 2014 warme maaltijden en helpt ze bij activiteiten. Ook helpt zij bewoners in een rolstoel tijdens de avondvierdaagse.

De heer Pieter Kok uit Zuid-Scharwoude werkte van 1964 tot 2004 voor De Geus Bouw, uiteindelijk als adjunct-directeur en als medeoprichter en bestuurslid van de personeelsvereniging. Sinds 1974 is Kok verbonden aan KADANS als vrijwilliger, muzikant, vicevoorzitter (1978-1988) en bestuurslid (tot 1999). Tot 2017 leverde hij een belangrijke bijdrage aan de oprichting van de muziekvereniging waarin KNA en Apollo zijn opgegaan. Hij draagt verder bij aan de organisatie van de concerten, het transport van de instrumenten en oud papieracties. De heer Kok was tussen 1971 en 1981 lid van het schoolbestuur van De Phoenix. Tussen 2007 en 2016 werkte hij als bouwkundig adviseur bij het Clusius College. Als bestuurslid van Restauratiefonds Pieterkerk zet hij zich sinds 2011 in voor de Kooger Kerk, in het bijzonder voor het orgel.

De heer Guus Leegwater uit Broek op Langedijk werkte tot 2018 als manager van Bejo Zaden in Warmenhuizen en zet zich sinds 1970 in voor CSV BOL, onder andere als wedstrijdsecretaris en clubblad redacteur. Hij bij BOL erelid. Ook organiseerde hij mede de Langedijker Zuurkoolcub en is oprichter en coördinator van de onderhoudsploeg. Leegwater is sinds 1974 koster van de Doopsgezinde Kerk en werkte van 1981 tot 1988 als secretaris en voorzitter van Basisschool J.D. van Arkel. Tussen 1985 en 2016 vervulde hij diverse taken bij het Christelijk Mannenkoor De Lofstem. Leegwater is sinds 1998 diaken van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Sinds 2008 helpt hij Langedijkers in financiële nood via het Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL).

De heer Jan Steltenpool uit Sint Pancras werkte tot 2007 als onderwijzer bij de Paus Johannesschool en was van 1978 tot 1998 secretaris en archivaris van Wielerronde Comité Sint Pancras. Steltenpool bekleedde sinds 1985 diverse bestuursfuncties bij SV Vrone en was initiator en secretaris van de Stichting Vrienden van Vrone. Sinds 2013 maakt hij schoon en hij is nu bezig met het 100-jarig bestaan. Steltenpool is sinds 1995 actief bij TC Sint Pancras. Verder werkt hij sinds 2010 onder andere als secretaris van Historische Vereniging Sint Pancras en als gids.

De heer Gerard Nieuwveen uit Oudorp werkte tot 2002 bij Deloitte & Touche en was van 1980 tot en met 2007 verbonden bij Tennisclub Sint Pancras, onder andere als bestuurslid. Hij kreeg in 2003 de 'Gouden Bever' als dank voor zijn langdurige inzet. Nieuwveen is sinds 1998 actief voor Stichting Tennisbanen Sint Pancras, onder meer als bestuurslid en accommodatiebeheerder / onderhoudsman bij de Tennisclub en De Oostwal. Sinds 2008 is hij penningmeester. (foto: Twitter @GemLdijk)




















SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl