Langedijk Centraal


Vliegtuiglawaai gaat heel zwaar meetellen in de nieuwe Omgevingswet. Tientallen woningbouwplannen in de regio Alkmaar zouden daardoor op de helling komen te staan, als de gebruikelijke vliegtuighinder van voor de coronacrisis in de regio Kennemerland terugkeert. Volgens Hugo Timmer van het Platform Vlieghinder Kennemerland is het ontwerp voor de nieuwe wet daarom een aanmoediging om veel meer werk te maken van krimp van het vliegverkeer boven Kennemerland in plaats van groei.

"Bewoners mogen eindeloos gehinderd worden, maar de woningbouw natuurlijk niet." Dat is zijn verbaasde reactie na lezing van de brandbrief van een geschrokken gedeputeerde Jeroen Olthof. Olthof stuurde die brief als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) aan minister Ollongren. In de BRS zitten de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en 56 gemeenten in de wijde omgeving van Schiphol.

De paniek is toegeslagen bij deze provinciale en lokale overheden, nadat ze het ontwerp kregen dat de minister heeft gemaakt voor het opnemen van geluid in de nieuwe Omgevingswet. Woningbouw wordt steeds problematischer naarmate het zich dichter bij Schiphol bevindt. Wanneer de nieuwe strengere geluidregels gaan gelden, kan er vrijwel niets gebouwd worden voordat de vlieghinder is aangepakt. Olthof heeft weinig vertrouwen dat het vliegverkeer van Schiphol valt te beteugelen: "Dit heeft desastreuze gevolgen. In feite gaat dit gebied op slot."

Dat het vliegverkeer rond Schiphol geluidsoverlast geeft en daarmee woningbouwplannen beperkt, was al bekend. Maar met de nieuwe rekenmethode worden alle geluidsbronnen bij elkaar opgeteld. Dus van de industrie, treinen, scheepvaart, (auto)verkeer en luchtvaart. Olthof vindt dat niet terecht: "Ongeacht de lokale omstandigheden, wordt daarmee de hele regio bij voorbaat als onleefbaar weggezet."

Het Platform Vlieghinder Kennemerland vindt het niet zo gek dat alle lawaai bij elkaar wordt opgeteld. Hugo Timmer uit Heiloo daarover: "Bewoners gaan geluid als hinder ervaren door de optelsom van alle bronnen bij elkaar. Het woongenot heeft er zwaar onder te lijden, en dat wordt volgens de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 nog vele malen erger in deze regio. Om de noodzakelijke woningbouw in het grote hindergebied rondom Schiphol te kunnen realiseren, moet Schiphol dus veel meer inzetten op hinderreductie. In dit scenario zal de regio veel aan aantrekkelijkheid en leefbaarheid winnen, zowel voor bestaande als toekomstige bewoners. Wij helpen ze daar graag bij.”

De brandbrief staat maandagavond op de agenda van de statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid, samen met andere stukken over de groeiplannen van Schiphol.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl