Langedijk Centraal


Chris Kuijpers, directeur-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gedeputeerde Ilse Zaal brachten vrijdag een werkbezoek aan het toekomstige Dijk & Waard. Aanleiding was het herindelingsadvies voor de beoogde gemeentefusie, dat nu bij het ministerie op tafel ligt. Kuijpers en Zaal spraken in de Luizige Tuin te Sint Pancras onder andere met de burgemeesters en voor- en tegenstanders uit Sint Pancras en Koedijk.

In de procedure voor herindelingsvoorstellen is het gebruikelijk dat bestuurders van de fuserende gemeenten daarover overleg voeren met het Ministerie van BZK. Na een ontvangst en presentatie door de burgemeesters Leontien Kompier en Bert Blase is met inwoners van Sint Pancras en Koedijk gesproken, vanwege de bezwaren die vanuit deze woonkernen klonken over de beoogde fusie.

"Het waren prettige en soms ook pittige gesprekken", laat burgemeester Kompier weten. "Voor ons en de provincie waren de argumenten voor en tegen natuurlijk niet nieuw. Maar het is goed dat we het er op deze manier in dit gezelschap nog eens over kunnen hebben". Ook de inwoners waardeerden het gesprek. "We hebben onze standpunten nu ook persoonlijk goed naar voren kunnen brengen. Het is nu afwachten wat de Tweede en Eerste Kamer zullen besluiten."

Voor herindelingsvoorstellen moet een herindelingswet worden gemaakt, waarover de Tweede en Eerste Kamer gaan. Die procedure vindt voor Dijk & Waard eind 2020 en in de eerste helft van 2021 plaats. Bij groen licht kunnen in november 2021 verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe gemeenteraad, voorafgaand aan de werkelijke fusie op 1 januari 2022.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl