De zeven gemeenten in regio Alkmaar hebben samen met het waterschap een strategie ontwikkeld om efficiënt in te spelen op klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Iedere gemeente heeft daarbij een uitvoeringsagenda opgesteld. Doel is om met rijkssubsidie klimaatbewuste herinrichting tegelijkertijd uit te voeren met  grote projecten en investeringen. De strategie en de uitvoeringsagenda's worden aan de gemeenteraden van de HAL en BUCH-gemeenten voorgelegd ter besluitvorming.

Alkmaars wethouder buitenruimte Robert te Beest: "We pakken deze uitdaging met beide handen aan, ambitieus, maar ook realistisch. De inrichting van de openbare ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. De gemeente roept inwoners op om mee te doen. Minder verstening dus en meer groen, zowel in de openbare ruimte, als ook bij mensen thuis. Iedereen kan zo een bijdrage leveren. En naast dat het noodzaak is, is het meewerken hieraan ook nog gewoon leuk."

Het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie geeft aan hoe gemeenten kunnen zorgen voor een klimaatbestendige inrichting in 2050. Sinds 2019 werken de HAL en BUCH-gemeenten aan uitwerking van de opgaven en mogelijkheden. In de kersverse strategie en uitvoeringsagenda van wordt klimaatadaptatie zoveel mogelijk gecombineerd met grote bouw- en herinrichtingsprojecten.

"We passen klimaatadaptieve maatregelen toe waar dit kan", vervolgt Te Beest. "Zo vervangen we bij al geplande herinrichtingen verharding door groen, leggen we holle en infiltrerende wegen aan, bergen we water in het groen en planten we bomen voor koelere plekken. In de wijken De Hoef, Overdie en in Stompetoren is dit al gedaan. Ook nieuwbouwprojecten moeten klimaatbestendig worden gebouwd. Zo maken we werk met werk en gaan we de overlast van klimaatverandering tegen”.

Kijk voor meer info op samenblauwgroen.nl.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl