De Tweede Kamer heeft weer aangegeven de subsidie op verbranding van biomassa stop te willen zetten. Volgens het college van Heerhugowaard levert dat geen risico op voor het warmtenet van de HVC. De verbrandingscentrale in Alkmaar heeft er al op geanticipeerd dat de huidige subsidie niet zal worden verlengd, door de installaties af te schrijven gedurende de subsidieperiode. De HVC ziet vooral heil in het gebruik van aardwarmte.

In 2016 wilde een meerderheid van de Tweede Kamer per direct stoppen met subsidie van biomassaverbranding. Zo ver kwam het niet, maar in 2019 besloot ook de Eerste Kamer te willen stoppen. Dat werd afgezwakt tot 'zo snel mogelijk', omdat ook toen duidelijk werd gemaakt dat snelle afschaffing de klimaatdoelen onhaalbaar zou maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat voor de haalbaarheid nog tot 2030 subsidie nodig is. Hoe dan ook, dat er een einde aan de rijkssubsidie gaat komen is overduidelijk.

De Alkmaarse biomassacentrale verbrandt overigens alleen afvalhout en korrels van gedroogd slib. De HVC is tegen het gebruik van bomen uit het buitenland. Maar er wordt al vooruit gekeken naar andere vormen van warmtewinning. De HVC denkt dat aardwarmte de toekomst heeft voor het warmtenet, dat zich steeds verder in de regio uitspreidt. Daarnaast wordt op de Boekelermeer in Alkmaar druk geëxperimenteerd met aan andere vormen van biovergassing.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl